Wednesday, February 10, 2010

4minute - Muzik (Parody) ver.๔ นาที - ดนตรี


4minute - Muzik (Parody)
version ๔ นาที - ดนตรี (Thai ladyboy version)

Ladeezpop ภูมิใจเสนอ ๔ นาที - ดนตรี สำหรับงาน 4Minute The 1st Showcase In Thailand at Channel [v] Thailand เป็นผลงานชิ้นแรก เกิดจากความไม่ตั้งใจของชาว ladezzpop แต่ก็สำเร็จออกมาเป็นรูปร่าง ต้องบอกว่าทำกันด้วยเวลาจำกัดและความสามารถเต็มที่จริงๆ จากเหล่าสาว Shade of Divas เอเจนซี่สาวประเภทสองน้องใหม่มาแรงง! และ (ยังจะ)คาดว่าจะมีผลงานชิ้นต่อไปมาให้ได้รบกวนโสตประสาทกัน อยากทราบความคิดเห็นจริงๆเลย^^ nice dance and nice graphic!? lol

Credit by ladeezpop production & Shade of Divas

๔ นาที - ดนตรี (Thai ladyboy version)

2 comments:

  1. Anonymous4:53 PM

    想跟你說一聲加油,祝福大家每天開心........................................

    ReplyDelete
  2. ^^ มาเเอบดูอ่ะ

    ReplyDelete